faq.gif
Lietošanas noteikumi


Vispārīgi

1. Šie noteikumi nosaka fotoblog.ninja lietošanas kārtību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, LR autortiesību likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.
2. Lietojot fotoblog.ninja vortālu (turpmāk tekstā - fotoblog.ninja), jūs apliecināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs tiem, nepiekrītat, lūdzu, pārtrauciet lapas lietošanu.
3. fotoblog.ninja administrācija (turpmāk tekstā – administrācija) patur tiesības papildināt, grozīt vai izslēgt šos noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas Lietošanas noteikumos stājas spēkā brīdī, kad tās publicētas fotoblog.ninja, un, turpinot lietot fotoblog.ninja, jūs apstiprināt, ka pilnībā piekrītat izdarītajiem grozījumiem.
4. Administrācija patur tiesības jebkurā laikā jebkuram lietotājam ierobežot pieeju vortālam.
5. Administrācijai ir tiesības dzēst vai mainīt visu mājas lapā esošo informāciju, par to iepriekš nebrīdinot lietotāju un nenesot par to nekādu atbildību.
6. Ja vortāla fotoblog.ninja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja vortālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no vortāla vai bloķētas lietotāja darbības, tad šim vortāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar vortālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
7. Vortāla lietotājiem ir aizliegts izvietot www.fotoblog.ninja komercinformāciju (tai skaitā sūtīt citiem lietotājiem, izmantojot iekšējo vēstuļu sistēmu), izņemot forumu vai iepriekš saskaņojot ar administrāciju. Pārkāpuma gadījumā lietotājs var tikt dzēsts bez brīdinājuma.

Autortiesības un īpašumtiesības

8. fotoblog.ninja ir nekomerciāls projekts.
9. fotoblog.ninja esošie raksti un fotogrāfijas (izņemot, kur norādīts savādāk) ir uzskatāmi par to autoru oriģināldarbiem un uz tiem attiecas LR Autortiesību likums.
10. Publicējot rakstus un fotogrāfijas fotoblog.ninja, lietotājs nodod tiesības administrācijai šos materiālus izmantot fotoblog.ninja reklamēšanai un popularizēšanai.
11. fotoblog.ninja esošo materiālu (rakstu, diskusiju tekstu, komentāru un fotogrāfiju) kopēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publicēšana jebkurā veidā bez iepriekšējas rakstiskas administrācijas atļaujas ir aizliegta. Lietotājiem ir atļauts pārkopēt šos materiālus uz sava datora tikai personiskām un nekomerciālām vajadzībām ar noteikumu, ka tiek ievērotas autortiesības un īpašumtiesības.
12. Citējot, kopējot, tulkojot vai kā citādi pārpublicējot fotoblog.ninja autoru darbus, saskaņošana ar darba autoru un vortāla administrāciju, kā arī atsauce uz autoru ir obligāta!
13. Jebkuru šajā mājas lapā ietverto materiālu grozīšana vai izmantošana citiem mērķiem nekā noteikts šajos noteikumos ir fotoblog.ninja autortiesību un īpašuma tiesību pārkāpums.

Lietotāja privātās informācijas drošība

14. Reģistrējoties fotoblog.ninja, lietotājam tiek izveidots lietotāja profils un piešķirti lietotāja rekvizīti - viņa paša izvēlēts lietotāja vārds un automātiski ģenerēta parole. Rekvizīti lietotājam tiek nosūtīti uz reģistrācijā norādīto e-mail adresi.
15. Lietotāja rekvizīti publiski nav pieejami.
16. Administrācijai ir pieejama visa lietotāja profila informācija, kā arī lietotāja autorizēšanās brīža IP adrese.
17. Lietotājam ir atļauts rediģēt savu profilu jebkurā brīdī pēc autorizēšanās. Lietotājs pēc vēlēšanās var papildināt savu profilu kontu ar publiski pieejamu informāciju, mainīt pieejas paroli, kā arī dzēst savu profilu.
18. Lietotāja profila publiskā informācija var būt redzama vairākās fotoblog.ninja sadaļās, piemēram, reitingā vai autoru sadaļā.
19. fotoblog.ninja sistēma izmanto sīkdatnes (cepumiņš, cookies), kas saglabājas lietotāja datorā. Tās ļauj lietotājam autorizēties un izmantot tikai viņam paredzētās fotoblog.ninja funkcijas.

Lietotāja pienākumi

20. Katra fotoblog.ninja lietotāja pienākums ir regulāri pārlasīt Lietošanas noteikumus, lai būtu lietas kursā par izdarītajām izmaiņām.
21. Lietotājs drīkst fotoblog.ninja esošos materiālus izdrukāt un izmantot tikai personiskām un nekomerciālām vajadzībām.
22. Lietotājs nedrīkst fotoblog.ninja esošo informāciju pārveidot, publicēt, pārvadīt vai pārdot, reproducēt kopumā vai tās daļas, iepriekš nesaskaņojot ar darba autoru un fotoblog.ninja administrāciju.
23. Lietotājs nedrīkst fotoblog.ninja esošo informāciju izmantot komerciāliem mērķiem.
24. Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju glabāt publiski pieejamās vietās.
25. Lietotāji nav tiesīgi iegūt informāciju par cita lietotāja personas datiem.
26. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Tos drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.
27. Reģistrējoties fotoblog.ninja, lietotāja parole tiek ģenerēta automātiski un lietotājam ir tiesības šo paroli mainīt pēc saviem ieskatiem.
28. Kā lietotāja vārdu nav vēlams izmantot latviešu valodas burtus, jo tad varētu būt grūtības autorizēties no cita datora. Lietotāja vārdu nedrīkst dalīt divās vai vairākās daļās. Lietotāja vārdu drīkst mainīt, izmantojot vortālā paredzēto funkciju.
29. Ja lietotājs ir aizmirsis savu paroli, viņš/viņa to var atjaunot, izmantojot vortālā paredzēto funkciju.
30. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret fotoblog.ninja drošību, ietekmējot fotoblog.ninja darbības stabilitāti, pieejamību, datu drošību uc. ar drošību saistītās funkcijas, kā arī nedrīkst izmantot lapas lietošanai neparedzētas programmas.
31. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, sistēmas vai tās daļu kopēšanu (par nelegālām darbībām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa).
32. Lietotājs nedrīkst izmantot fotoblog.ninja esošo informāciju citu sistēmu izveidei bez rakstiskas saskaņošanas ar fotoblog.ninja.
33. Lietotāja pienākums ir korekti un laicīgi atbildēt uz administrācijas pieprasījumiem, tādiem kā, bet neierobežojoties ar: uzrādīt fotogrāfijas oriģinālu, labot vai dzēst rakstus uc.
34. Lietotājs nedrīkst publicēt saturu (tai skaitā arī komentārus), kas aizskar citu cilvēku personas godu un cieņu.
35. Katram fotoblog.ninja reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

Lietotāja atbildība

35. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par visu informāciju, kuru tas izvieto fotoblog.ninja vortālā vai nosūta citam lietotājam, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
36. Lietošanas noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas apzinātu bojājumu, un atbildība ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

fotoblog.ninja atbildība

37. Administrācija garantē reģistrētā lietotāja privātās informācijas drošību un neizpaužamību trešajām personām.
38. Administrācija negarantē lietotāja privātās informācijas drošību, ja lietotājs saglabā lietotāja vārdu un paroli, izmantojot pārlūkprogrammas iespējas, uzglabā to elektroniski, visiem redzamā vietā vai gadījumā, ja parole nonākusi cita lietotāja īpašumā paša lietotāja vainas dēļ.
39. Administrācija neuzņemas atbildību par maksas pakalpojumu pieejamības traucējumiem, kas radušies lietotāja, telekomunikāciju operatora, SMS pakalpojumu sniedzēja vai sistēmas pieejamības kļūdas dēļ.
40. Administrācija neatbild par fotoblog.ninja lietotāju ievietoto informāciju un negarantē fotoblog.ninja esošās informācijas satura pilnīgu pareizību.
41. Administrācija neuzņemas nekādu atbildību par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties tad, ja lietotājs pilnībā paļaujas vai izmanto fotoblog.ninja ietverto informāciju vai pakalpojumus. Lietotājs pats novērtē mājas lapā esošās informācijas viedokļa, padoma vai cita materiāla precizitāti, pabeigtību vai noderīgumu.


Ar cieņu,
fotoblog.ninja administrācija

Mana info:

Šobrīd online (0):